Vi setter våre leverandørers fokus på miljø høyt og velger derfor de produsentene som kan dokumentere dette. Under er noen av de sertifiseringene våre leverandører har. Ta kontakt for mer informasjon om de produktene dere ønsker.

Grønt Punkt

Grønt Punkt sikrer finansiering av returordningene for emballasje. Som medlem deltar man aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje.

Svanemerket

Svanemerket betyr at en bruker sertifisert tre-råvare eller gjenvunnet materiale. Videre har vår leverandør redusert bruken av miljø- og helseskadelige stoffer, samt holdbarheten og gjenvinnbarheten. Produksjonen av produktene oppfyller strenge krav vedrørende energiforbruk, noe som gir redusert klimabelastning.

Real Wood

Store deler av parketten vår kommer fra en europeisk produsent. For hver pakke parkett som selges, finansierer de planting av ett nytt tre. Inspirasjonen bak var å kompensere naturen for den verdifulle råvaren som et tre er. Selskapet bruker trær til å produsere gulv og gulvlister, samt biodrivstoff – tre pellets og peis briketter. I 2012 alene ble 1.7 millioner trær plantet..

FSC

Mange av våre produkter er FSC-sertifisert. Merkeordningen stiller høye krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen

Nature Plus

Store deler av vårt parkettsortiment er Nature Pluss-sertifisert. Nature Pluss foretar omfattende kontroller av produksjon av blant annet trevarer og kvalitetsstemplingen symboliserer miljøvennlig og helsevennlig produksjon.

Den blå engel

Kronotex – som produserer laminaten vi i Parkett & Interiør selger – har sertifisert sine produkter med Den Blå Engel. Den Blå Engel er på mange måter Tysklands svar på Miljømerket Svanen og er den første miljørelaterte merkingen for produkter og tjenester i verden. Den Blå Engel fremmer bekymringene til både miljøvern og forbrukervern, og sikrer derfor både bærekraftig produksjon, servicevennlighet og helse. og yrkesmessig beskyttelse. Les mer på blauer-engel.de