Årneskvartalet

Prosjektdetaljer Prosjektnavn: Årneskvartalet Adresse: 2150 Årnes Utbygger: PEAB AS Antall leiligheter: 52 stk. Oppstart og ferdigstillelse: 2020 – 2021 Leverte produkter: Levering og montering av; Parkett – 3150 m² Utforinger og gerikter til dører Montering av dører Listverk – 3600 meter

Haslum Elvepark

Prosjektdetaljer Prosjektnavn: Haslum Elvepark Adresse: Neslia 1, 1344 Haslum Utbygger: Norgeshus AS Antall leiligheter: 24 stk. rekkehusleiligheter Oppstart og ferdigstillelse: 2020 – 2021 Leverte produkter: Levering og montering av; Parkett – 2030 m² Gulvlister – 2260 meter

Haslum Elvepark

Prosjektdetaljer Prosjektnavn: Haslum Elvepark Adresse: Nesveien 11, 1344 Haslum Utbygger: Vedal AS Antall leiligheter: 74 stk. Oppstart og ferdigstillelse: 2020 – 2021 Leverte produkter: Levering og montering av; Parkett – 4412 m² Gulvlister – 4131 meter

Løvenskiold Terrasse

Prosjektdetaljer Prosjektnavn: Løvenskiold Terrasse Adresse: Thv. Løvenskiolds veg, Kongsvinger Utbygger: Ø M Fjeld Utvikling Antall leiligheter: 55 stk. Oppstart og ferdigstillelse: 2020 – 2021 Leverte produkter: Levering og montering av; Parkett – 4000 m² Gulvlister – 3900 meter Utforing og gerikter til vinduer og dører Montering av dører – 343 stk.

Vibes gate 29

Prosjektdetaljer Prosjektnavn: Vibes gate 29, rehabilitering Adresse: Vibes gate 29, Oslo Utbygger: Oslo Byggentreprenør AS Antall leiligheter: 27 stk. Oppstart og ferdigstillelse: 2020 Leverte produkter: Levering og montering av; Parkett – 987,58 m²