Prosjektdetaljer

Prosjektnavn:

Alpine Lodge 2, Hemsedal

Adresse:

Skiheisen 1, 3560 Hemsedal

Utbygger:

PEAB AS

Antall leiligheter:

132 stk.

Oppstart og ferdigstillelse:

2017

Leverte produkter:

Levering og montering av;

Parkett – 5 648,00 m2