Prosjektdetaljer

Prosjektnavn:

Årneskvartalet

Adresse:

2150 Årnes

Utbygger:

PEAB AS

Antall leiligheter:

52 stk.

Oppstart og ferdigstillelse:

2020 – 2021

Leverte produkter:

Levering og montering av;

Parkett – 3150 m²
Utforinger og gerikter til dører
Montering av dører
Listverk – 3600 meter