Prosjektdetaljer

Prosjektnavn:

Bergensveien 19

Adresse:

Bergensveien 19, 0963 Oslo

Utbygger:

Naturbygg Entreprenør AS

Oppstart:

Uke 12 2014

Ferdigstillelse:

Uke 24 2014

Leverte produkter:

Parkett (1 000,00 m2)
Listverk

Montering:
Parkett
Listverk