Prosjektdetaljer

Prosjektnavn:

Haslum Elvepark

Adresse:

Neslia 1, 1344 Haslum

Utbygger:

Norgeshus AS

Antall leiligheter:

24 stk. rekkehusleiligheter

Oppstart og ferdigstillelse:

2020 – 2021

Leverte produkter:

Levering og montering av;

Parkett – 2030 m²
Gulvlister – 2260 meter