Prosjektdetaljer

Prosjektnavn:

Haugekvartalet

Adresse:

Kongsvinger

Utbygger:

ØM Fjeld AS

Antall leiligheter:

36 stk.

Oppstart og ferdigstillelse:

2021 – 2021

Leverte produkter:

Levering og montering av;

Parkett – 980 m²
Gulvlister – 980 meter