Prosjektdetaljer

Prosjektnavn:

Kaldnes Brygge

Adresse:

Rambergveien 1, 3115 Tønsberg

Utbygger:

Wegger & Kvalsvik Entrepreneø AS / Selvaag Bolig

Oppstart:

August 2015

Ferdigstillelse:

Oktober 2015

Leverte produkter:

SAGA Exclusive, Eik Polar 1-stav
SAGA Exclusive Eik Rustic 1-stav
Fjordal Eik Natur Vigo 1-stav
Total mengde = 2400 m2
Parkettlister
Utforinger
Gerikter
kaldnes2
kaldnes3
kaldnes4