Prosjektdetaljer

Prosjektnavn:

Kværnerbyen E4 – Francis Kvartalet

Adresse:

Turbinveien 2, 0195 Oslo

Utbygger:

Reinertsen AS

Oppstart:

Uke 18 2014

Ferdigstillelse:

Uke 50 2014

Leverte produkter:

Granab undergulv (8 200,00 m2)
Parkett (7 100,00 m2)
Listverk (27 000,00 lpm)

Mengder:
Granab undergulv
Parkett
Listverk
Dører (859 stk.)