Prosjektdetaljer

Prosjektnavn:

Løvenskiold Terrasse

Adresse:

Thv. Løvenskiolds veg, Kongsvinger

Utbygger:

Ø M Fjeld Utvikling

Antall leiligheter:

55 stk.

Oppstart og ferdigstillelse:

2020 – 2021

Leverte produkter:

Levering og montering av;

Parkett – 4000 m²
Gulvlister – 3900 meter
Utforing og gerikter til vinduer og dører
Montering av dører – 343 stk.