Prosjektdetaljer

Prosjektnavn:

Lyseren Strandpark

Adresse:

Adresse Nosaveien 252, 1914 Ytre Enebakk

Utbygger:

Lyseren Strandpark AS

Antall leiligheter:

59 stk.

Oppstart og ferdigstillelse:

2018 – 2019

Leverte produkter:

Parkett – 2 910,00 m2

Smartpanel Tak – 4 110,00 m2