Prosjektdetaljer

Prosjektnavn:

Pallplassen – fase 1

Adresse:

Lørenskog

Utbygger:

Kruse Smith Entreprenør AS

Antall leiligheter:

147 stk.

Oppstart og ferdigstillelse:

Høsten 2022 – 2023

Leverte produkter:

Levering og montering av;

Parkett – 7410 m²
Gulvlister – 6669 meter