Prosjektdetaljer

Prosjektnavn:

Prinsens gate 3B

Adresse:

Prinsens gate 3B

Utbygger:

Breor Eiendom

Oppstart:

Desember 2014

Ferdigstillelse:

Mai 2015

Leverte produkter:

Saga Classic Dark Amber 3-stav

Saga Classic Titan Ash 3-stav

Saga exclusive Coral Ash 1-stav

Totalt 1100 m2

Parkettlist hvitmalt furu

Montering:

Parkett

Parkettlist