Prosjektdetaljer

Prosjektnavn:

Thorvald Meyers gate 63-67

Adresse:

Thorvald Meyers gate 63-67

Utbygger:

JI Bygg AS

Oppstart:

Juni 2014

Ferdigstillelse:

September 2015

Leverte produkter:

SAGA Classic, hvitpigmentert eik (2200 m2) med montering