Prosjektdetaljer

Prosjektnavn:

Utsiktsveien 17

Adresse:

Utsiktsveien 17, 1482 Nittedal

Utbygger:

Stensrud & Partner AS

Oppstart:

September 2015

Ferdigstillelse:

Januar 2016

Leverte produkter:

SAGA Classic White Oak 3-stav
SAGA Exclusive Pearl 1-stav
SAGA Exclusive Marble Ash 1-stav
Total mengde = 600 m2
Parkettlister