Prosjektdetaljer

Prosjektnavn:

Carsten Anker

Adresse:

Carsten Ankers Terrasse, Eidsvoll

Utbygger:

Johs. Granås AS

Antall leiligheter:

24 stk.

Oppstart og ferdigstillelse:

Høsten 2022 – 2023

Leverte produkter:

Levering og montering av;

Parkett – 1944 m²
Gulvlister – 2110 meter