Prosjektdetaljer

Prosjektnavn:

Haugen Skole

Adresse:

Høybråtenveien 4, 1055 Oslo

Utbygger:

Asker Entreprenør

Oppstart:

Februar 2015

Ferdigstillelse:

April 2015

Leverte produkter:

Listverk 2500 lengemeter