Prosjektdetaljer

Prosjektnavn:

Mitt Gamlebyen

Adresse:

Borggata 7-9, 0614 Oslo

Utbygger:

Oslo Entreprenør AS

Oppstart:

Uke 2 2014

Ferdigstillelse:

Uke 25 2014

Leverte produkter:

Parkett (1 900,00 m2)
Listverk

Montering:
Parkett
Listverk