Prosjektdetaljer

Prosjektnavn:

Brinken 63

Adresse:

Brinken 63, 0653 Oslo

Utbygger:

Brinken 63 AS

Oppstart:

Juni 2015

Ferdigstillelse:

September 2015

Leverte produkter:

SAGA Classic Oak 3-stav
SAGA Exclusive Pearl 1-stav
SAGA Exclusive Marble Ash 1-stav
Total mengde = 1150 m2
Innvendige dører
Utforinger/Gerikter/Parkettlister

Montering: 
·         Parkett
·         Dører
·         Listverk