Prosjektdetaljer

Prosjektnavn:

Storsand Strand

Adresse:

Sjølystveien 1, 3475 Sætre

Utbygger:

Storsand Strand AS

Oppstart:

2014

Ferdigstillelse:

2020

Leverte produkter:

SAGA Classic White Oak 3-stav
SAGA Nordic Old Craft 1-stav
SAGA Nordic Old Wood 1-stav
SAGA Nordic Eik Ocean 1-stav
SAGA Exclusive Marble Ash 1-stav
SAGA Exclusive Nature Oak 1-stav
Total mengde = 2650 m2

Parkettlister